Informatie over gegevensbescherming

Met dit document wil Bayer SA-NV, J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem (Machelen), België (hierna “ons”, “onze” of “we”) u inlichten over de wijze waarop we uw persoonsgegevens verwerken en uw toestemming krijgen voor de hieronder beschreven specifieke doelstellingen.

 1.        Verwerking van persoonsgegevens

Marketing communicatie

We kunnen uw contactgegevens, nl.  persoonsgegevens zoals o.a. uw naam, adres, telefoon-/fax-/mobiele nummer, e-mailadres of andere online contactgegevens gebruiken om met u te communiceren via de telefoon, direct mail, e-mail of andere vormen van elektronische communicatie (bijv. fax, chats op websites, tekstberichten, berichten via messenger of remote detailing/incl. klantendiensten op aanvraag) om marketing berichten te bezorgen met informatie over diensten, producten of gebeurtenissen die te maken hebben met uw interesse. Voor dergelijke marketing communicatie via e-mail of een ander elektronisch communicatiekanaal (“Elektronische Marketing Communicatie”) alsook via de telefoon dient u eerst uw toestemming te geven.

 2.        Overdracht van persoonsgegevens aan derden

We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden.

3.        Bewaringstermijn voor persoonsgegevens

We bewaren persoonsgegevens slechts zolang het noodzakelijk is voor het doeleinde om een continue klantenrelatie met u te onderhouden. Na een inactiviteit van 2 jaar worden uw persoonsgegevens automatisch gedurende 3 jaar gearchiveerd en daarna gewist, tenzij anders vastgelegd in de wetgeving (bijv. wanneer het gaat om een contractuele regeling of bij een lopend rechtsgeschil).

 4.        Informatie over uw rechten

Volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming beschikt u in het algemeen over de volgende rechten:

  1. recht op informatie over uw door ons bewaarde persoonsgegevens;
  2. recht om de verbetering, verwijdering of beperkte verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken;
  3. recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van ons gerechtvaardigde belang, het algemeen belang of profilering, tenzij we kunnen bewijzen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  4. recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  5. recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  6. u kunt te allen tijde uw toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens met toekomstige werking intrekken.


Indien u uw rechten wilt uitoefenen, gelieve uw aanvraag te sturen naar Bayer SA-NV, Data Protection Officer, J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem (Machelen), België of naar dataprivacy.belux@bayer.com.